قیمت ساندویچ پانل

تاریخ انتشار

آگوست 15, 2016

دسته بندی ها

اشتراک گذاری

قیمت ساندویچ پانل پوشش سوله شرکت مهاران

قیمت ساندویچ پانل در پروژه های نصب ساندویچ پانل بسیار تاثیرگذار است . زیرا ممکن است با در نظر گرفتن بودجه پروژه تصمیم به اجرای پروژه با ورق کرد . به همین دلیل در ابتدای پروژه بهتر است قیمت های  کارخانه های مختلفساندویچ پانل را رصد کرد. به عنوان مثال پروژه اجرای پوشش شرکت مهاران با ساندویچ پانل شرکت ماموت میباشد . شرح پروژه در ذیل میباشد : شرکت مهاران یکی از شرکت هایی است که به طور پیوسته با شرکت کاوک سازه ارتباط کاری دارد . این شرکت سوله های متعددی دارد . این پروژه نصب ساندویچ پانل دیواری و سقفی تواما بود . ارتفاع سوله حدود 10 متر میباشد .

در راجرای پوشش سوله مراتب زیر در نظر گرفته میشود :

انتخاب مصالح اجرای مصالح قیمت مصالح قیمت اجرای مصالح مساحت ساندویچ پانل دیواری حدود 2000 مترمربع و مساحت ساندویچ پانل سقفی حدود 1500 مترمربع میباشد . این پروژه در کمالشهر کرج واقع شده است . قیمت ساندویچ پانل این پروژه بر حسب قیمت ساندویچ پانل کارخانه ماموت میباشد . برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ساندویچ پانل میتوانید مقاله ساندویچ پانل چیست را مطالعه کنید