تایل گچی اکوستیک در سقف های کاذب مشبک کاربرد دارد . این نوع تایل ها به منظور جذب صدای تولید شده در محیط ساختمان مورد استفاده قرار میگیرد .

این محصول همچنین میتواند صدای ناخواسته از بیرون کاهش دهد . سوراخ های روی تایل به شکل دایره هایی به قطر 8 میلیمتر و 21 میلیمتر میباشد .

مشخصات فیزیکی :

تایل 60* 60 سانتیمتر

ضخامت : 7.5 میلیمتر