کانکس سرویس بهداشتی

کانکس سرویس بهداشتی :

کانکس سرویس بهداشتی از جمله محصولات شرکت کاوک سازه میباشد ، کانکس محصولات بسیار متنوعی دارد .
کانکس سرویس بهداشتی ، کانکس سیاری میباشد ، با قابلیت انتقال و جابجایی .
این کانکس ها به صورت تک چشمه تا ۶ چشمه نیز میتواند تولید گردد .
کانکس سرویس بهداشتی

Leave a comment